پارتیشن شیشه ای ادارات

پارتیشن شیشه ای  نمونه ای از توازن  بصری و حفظ حریم خصوصی فیزیکی در طراحی معماری مدرن است. سیستم های پارتیشن شیشه ای شیشکس به طور موثر و کارآمد فضا های داخلی و محیط های بسته شما را سازماندهی می کند. به صورتی که شما می توانید یک چشم انداز روشن از فضای داخلی سازمان خود داشته باشید.

قیمت شیثه لمینت

پارتیشن شیشه ای ادارات

راهکارهای فضای داخلی شیشکس در مدل های پارتیشن شیشه ای فریم لس (بدون فریم) و پارتیشن شیشه ای با فریم آلومینیومی برای شما موجود است. شیشکس مجموعه ای از سیستم های پارتیشن شیشه ای اداری را برای رسیدن به اهداف عملکردی و زیباشناختی محیط کاری شما در نظر دارد که هر سیستم یک رویکرد متعادلی را برای ایجاد یک فضای داخلی الهام بخش ارائه می دهد. پارتیشن ها و دیوارهای شیشه ای، ظاهری زیبا و تمیز و شفاف را ایجاد می کنند که با پارتیشن های چوبی و آلومینیومی و … قابل قیاس  نیستند.