شیشه دودبند سکوریت

,ویژگی های شیشه دودبند سکوریت

در هنگام آتش سوزی ، مانع از انتقال گسترده دود و آتش از طبقه ای به طبقات دگر خواهد شد.
عایق حرارتی بوده و از اتلاف انرژی جلوگیری میکند.
حریم خصوصی برای هر طبقه بصورت مجزا ایجاد میکند.
عایق صوتی نیز میباشد.
یک لایه امنیتی برای هر طبقه است.
از ورود گرد و خاک به هر طبقه جلوگیری میکند.
از انتقال بوی دود و منو اکسید کربن از پارکینگ به طبقات حتی المقدور جلوگیری میگند.

قیمت شیثه لمینت

شیشه دودبند سکوریت